UPDATE ZOMER 2024


De zomer is intussen in het land, dus informeren we jullie via deze weg graag over de praktijkwerking tijdens de komende maanden.

Tijdens de zomermaanden nemen de artsen hun zomerverlof. Wenst u een afspraak bij uw vaste arts, maak tijdig een afspraak aub.

Ook de openingsuren van het secretariaat kunnen in juli 2024 afwijken, nl 8-12h en 13h30-17h30. 

Dr. Annelies Vandenbossche verwacht een tweede kindje. Haar zwangerschapsverlof is gepland van 1 oktober '24 tem 31 januari '25.


Consultaties& belmomenten
Door het pensioen van Dr. Audenaert zijn er wijzigingen in de consultatie-uren en vrije momenten van de andere artsen, ook de belmomenten werden aangepast.

  • Dr. Jolien Steenhouwer: afwezig op dinsdag
  • Dr. Margot Van den Biesen: afwezig op woensdag
  • Dr. Tom Seijnhaeve: afwezig op woensdagnamiddag
  • Dr. Annelies Vandenbossche en Dr. Anneleen Van Conkelberge: afwezig op donderdag

Belmomenten: https://www.hapvermeulenlaan.be/nl/praktisch/telefonisch-contact/

Gezondheidssamenvatting

Via het CoZo-platform kunnen zorgverleners vaccinatiegegevens, medicatieschema’s en summarized electronic health records (sumehrs) consulteren en delen. Ook als patiënt kan je dit inkijken. Een sumehr of gezondheidssamenvatting is een beknopt medisch dossier met de kerngegevens van een patiënt, zoals medische voorgeschiedenis, vaccinaties etc. Voor een vlotte samenwerking met huisartsenwachtdientst, spoeddiensten en specialisten, kunnen we als huisarts je gezondheidssamenvatting delen. Dit is enkel toegankelijk voor die zorgverleners waarbij je in behandeling bent, waarme je dus een therapeutische relatie hebt.

Als huisartsenpraktijk streven we ernaar de komende periode voor onze patiënten een gezondheidssamenvatting beschikbaar te maken. Gelieve ons te verwittigen indien je ingeschreven bent in onze praktijk met je Globaal Medisch Dossier, maar je NIET wenst dat dit gedeeld wordt.

Meer info: https://vlaamspatientenplatform.be/nl/zorg-samen-met-je-huisarts-voor-een-update-van-je-gezondheidssamenvatting

Attesten en formulieren
Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.
Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Respecteer dit en vraag enkel wat redelijk en écht is. Valse attesten (zoals luxe-verzuim) zullen nooit afgeleverd worden. Vraag de dokter nooit om een attest in te vullen dat niet met de waarheid strookt.
Bij ziekte en nood aan een doktersbriefje dient u steeds zo snel mogelijk langs te komen of telefonisch contact te nemen, zodat de dokter de ziekte nog kan vaststellen. Er worden geen afwezigheidsbriefjes met terugwerkende kracht gemaakt.

Online agenda
Heb je een dokter nodig en is er geen afspraak beschikbaar online? Neem telefonisch contact op via 09 355 03 33, zodat we samen kunnen kijken voor een oplossing.

Wij wensen iedereen alvast een ontspannende zomer toe!

Team Huisartsenpraktijk VermeulenlaanALGEMENE INFORMATIE


Pensioen Dr. Audenaert

Dr Audenaert heeft beslist om eind mei 2024 alle raadplegingen in de Huisartsenpraktijk Vermeulenlaan stop te zetten wegens haar pensioen. Dr Audenaert dankt jullie voor het jarenlange vertrouwen. De patiënten kunnen voor verdere opvolging terecht bij de andere artsen van de groepspraktijk.

Indien Dr. Audenaert of Dr Bergiers als uw huisarts geregistreerd staat in het ziekenhuis of bij een specialist, kan u dit zelf bij uw volgende consultatie of opname laten wijzigen. De wijziging kan u doorgeven aan het secretariaat van de specialist en  aan de centrale inschrijving in het ziekenhuis. Hierdoor zullen de specialistische verslagen vlotter toegevoegd worden aan uw medisch dossier. De registratie van uw Globaal Medisch Dossier, GMD, bij uw mutualiteit, zal bij uw eerste consultatie bij een van de andere huisartsen van de praktijk automatisch aangepast worden.


Afspraak maken
Ben je plots ziek en heb je een dokter nodig, maar vind je online geen geschikte afspraak? Bel dan tijdens de openingsuren van het secretariaat. Dan kijken we samen wat er mogelijk is afhankelijk van de dringendheid.
Heb je een consultatie nodig bij een specifieke arts voor de opvolging van een medisch probleem, en vind je online geen geschikte afspraak, gelieve ook dan telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.


Openingsuren secretariaat
Het secretariaat is open van 8-12h en 13h-18h. Wel is het mogelijk dat ten gevolge van verlof of uitzonderlijke omstandigheden, het secretariaat gesloten is. Bel je terwijl het het secretariaat gesloten is, dan hoor je deze boodschap. Een dringende probleem tijdens de middagpauze of als het secretariaat gesloten is? Druk op 1 en je wordt doorverbonden naar een beschikbare arts.


Belmomenten

De belmomenten van de artsen zijn 11h30-12h of 15h30-16h. Best neem je rechtstreeks contact op met de arts die het medisch probleem reeds opvolgt. Dit is enkel voor korte vragen of korte bespreking van resultaten. Voor uitgebreide bespreking, komt je best langs op consultatie.
Het actuele overzicht van de belmomenten per arts, vind je steeds terug op onze website, via https://www.hapvermeulenlaan.be/nl/praktisch/telefonisch-contact/


Huisartsenwachtdienst
Vanaf 1/03/2023 is er de onderlinge afspraak van de huisartsen van Groot Lochristi dat op weekdagen, maandag tem donderdag, de huisartsen vanaf 18h kunnen doorverwijzen naar de huisarts van wacht. De huisarts van wacht zal u helpen met medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw vaste huisarts.


Medicatievoorschriften
Graag herinneren we er aan dat een verlenging van je medicatievoorschriften in de regel via een consultatie bekomen wordt. Wacht niet tot de laatste dagen om een afspraak te maken.Er kunnen geen medicatievoorschriften aangevraagd worden via het secretariaat.In uitzonderlijke situaties kan je een voorschrift bekomen na telefonisch contact met je vaste arts. Gelieve hiervoor zoveel als mogelijk de belmomenten te respecteren.


Tip ivm elektronische voorschriften
Wist je dat een elektronisch voorschrift standaard drie maanden geldig is? Wist je dat wij als huisarts geen overzicht hebben van de openstaande voorschriften opgemaakt door de specialist? Voorkom onverwachte problemen en behoud het overzicht over je geneesmiddelenvoorschriften, zoals de geldigheidsdatum. Dit kan via de gratis app Mijn Geneesmiddelen van het RIZIV of via de website www.mijngezondheid.belgie.be, en klik door naar Mijn Geneesmiddelen. 


Algemene info

Wij hanteren reeds enige tijd een strikte instroombeperking van nieuwe patiënten. Dit blijft verder van toepassing. Meer info leest u hier. Zoals voorheen vragen we om mail niet te gebruiken voor dringende vragen of het aanvragen van voorschriften.